Кариери

Работници в обувното производство:

Работници в обувното производство:
1. Кроячи/ки
2. Шивачи/ки
3. Работници в сглобяване
4. Работници за поставяне на фортове

Изисквания:
Работници със стаж в обувното производство минимум 3 години.
Висока отговорност от всеки служител за качеството на произведените изделия.
Желание за работа. 

Ние предлагаме:
Отлични условия на труд.
Tрудов договор.
Редовно изплащане на трудовите възнаграждения.

 

СТАНЕТЕ ЕДИН ОТ НАС