Кариери

Отговорник склад в обувното производство

Отговорник склад с опит на подобна позиция.
Изисквания: Качествено изпълнение на възложените задачи. Желание за работа и отговорност. Умения за работа в екип. Завършено средно образование. Предимство: чужд език
Ние предлагаме: Отлични условия на труд. Задължителен трудов договор. Редовно изплащане на трудовите възнаграждения.

СТАНЕТЕ ЕДИН ОТ НАС