Events

"Support for medium-sized enterprises to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic"

 

 

This document was created with the financial support of the Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund. "The entire responsibility for the content of the document is borne by NEMATEX EOOD and under no circumstances can it be assumed that this document reflects the official opinion of the European Union and the Managing Authority."

History

"Nemateks" Ltd. is engaged in manufacturing of shoes since 1996, starting again with the production of uppers and 25 people staff. Just a few years - later established his own brand men's shoes - NAVVI. Men's footwear models made mainly with the help of designers of the Italian companies we work with. The women's line is made with one of the best - Bulgarian fashion designer.. 

The quality of the materials, technical equipment, staff skills and compliance with the requirements of international standards for quality and design are the main competitive advantages of Nemateks. Nemateks offers its customers the uniqueness of shoes produced, taking into account the latest trends in design, materials and workmanship.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ

“Нематекс” ЕООД се занимава с производство на обувки от 1996 година, като започва отначало с производство на саи и 25 човека персонал. Само няколко години по – късно създава собствена марка мъжки обувки – NAVVI. Моделите мъжки обувки са създадени основно с помощта на моделиери на италианските фирми, с които работим. Дамската линия се изработва с помощта на една от най – добрите български моделиерки. 

Kачеството на използваните материали, техническото оборудване, уменията на персонала и съобразяването с изискванията на световните стандарти за качество и дизайн са основните конкурентни предимства на Нематекс. Нематекс предлага на своите клиенти уникалност и неповторимост на произвежданите обувки, при отчитане на последните модни тенденции в дизайна, използваните материали и изработката.

 

ТЕХНОЛОГИИ

В Нематекс използваме най-новите и най-модерни технологии , които са нужни за изработката на една обувка. По този начин улесняваме работата на нашите служители, което спомага за повишаване на производителноста и  качеството на всеки един наш продукт.

Kачеството на използваните материали, техническото оборудване, уменията на персонала и съобразяването с изискванията на световните стандарти за качество и дизайн са основните конкурентни предимства на Нематекс. Нематекс предлага на своите клиенти уникалност и неповторимост на произвежданите обувки, при отчитане на последните модни тенденции в дизайна, използваните материали и изработката.